Bakgrund till Grön arena

Grön Arena är ett koncept som startade i projektform hos hushållningssällskapet i Värmland augusti 2006, då finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Region Värmland. 2012 var det ekonomiska stödet från Region värmland över och Grön Arena sökte och fick istället nya projektpengar via Leader. Under 2013 bildas föreningen Grön Arenagårdar Värmland vars syfte är att hålla konceptet Grön Arena levande. Grön Arena i Värmland hämtades från Norges motsvarighet "Inn paa tunet". Kils kommun var först ut med att upprätta avtal med tre Grön Arena gårdar 2010. Kristinehamns kommun skrev sina avtal strax efter och har fram till hösten 2014 samarbetat med två gårdar. Idag är det en Grön Arenagård som kommunen köper tjänster av. Fler kommuner i Värmland har sedan starten upprättat avtal med Grön Arena gårdar, du hittar alla godkända Grön Arenagårdar i Värmland på hushållningssällskapets hemsida. Roligt är att Grön Arenakonceptet nu också drivs på nationellt plan under hushållningssällskapet.

Mål och syfte med Grön Arena på Räntans gård är att erbjuda meningsfull sysselsättning till olika målgrupper i syfte att öka självkänsla och livskvalitet. Räntans gård vill finnas till som ett komplement till befintliga verksamheter för att förebygga försämrad psykisk och fysisk hälsa.

Kristinehamns kommun köper tjänsterna av Räntans gård. Ett avtal upprättas mellan parterna för varje deltagare. I avtalet framkommer insatsens omfång och innehåll. Räntans gård har försäkring för olyckor och skador på sin egendom. Varje deltagare måste ha en gällande skade-/sjuk försäkring. Handledarna på gården är endast ansvariga för arbetet som sker på gården. För medicinskt eller annat vårdande ansvar står inte Räntans gård.