Sysslor på Räntans gård

      

På Räntans gård finns möjligheter till sysselsättning genom att ta del av bondens vardag i skötsel av exempelvis skog, djur och trädgård. Förutom vardagens sysslor finns goda möjligheter till rekreation genom sköna skogspromenader, en stunds avkoppling kring fikakorgen. Framför brasan i timmerstugan eller grillplatsen i skogen kan vi dela tankar och funderingar om så önskas. Den dagliga skötseln av djuren varierar med årstiderna. Alla djuren skall ha mat och vatten så att de mår bra. Både stall och djur skall hållas rena och fina. På Räntans gård kan man lägga mycket tid på att bara umgås med djuren. De olika djuren är i största möjliga mån utvalda med omsorg och med tanke på den verksamhet de ingår i.

Trädgård Det finns gott om utrymme för att arbeta med trädgårdsskötsel. Till exempel kan gräsmattor klippas, rabatter rensas, plantor sättas, frön sås, träd och buskar beskäras och snö skottas. Allt sker efter årstidens gång.

Skogsbruk. Räntans gård är en skogsgård. Arbetet i skogen kan variera i allt mellan att märka upp träd som ska avverkas eller att röja ett område fritt från sly till att vara med i vedtillverkningen.

 

Underhåll. En bondgård kräver sitt underhåll på både byggnader, redskap och fordon. I verkstaden sker en del reparationer och underhåll av maskiner och dylikt.