Målgrupp o kvalitetsarbete

Gården vänder sig till både enskild och grupp som har behov av den miljön som erbjuds på Räntans gård. Det kan vara arbetsträning, förebyggande friskvård, rekreation eller daglig sysselsättning. Ta kontakt med gården och se vad vi kan göra för dig eller din grupp. 

Vi på Räntans gård värnar om kvalitet i verksamheten. All sysselsättning är till för deltagaren i första hand. Verksamheten bygger inte på prestationskrav eller snabba resultat, utan att den enskilde får känna meningsfullhet och stärkt självkänsla. Verksamheten dokumenteras och utvärderas enligt önskemål från samarbetsparten och den enskilde deltagaren. Räntans gård uppfyller kraven som hushållningssällskapet har för att bli en godkänd Grön Arenagård. 

 

Erfarenheter

Mellan 2010 och 2020 tog vi emot personer med beslut utifrån lagrummen SoL och LSS arbetsträning, daglig sysselsättning samt social dagverksamhet för äldre från Kristinehamns kommun. Verksamhetens sysslor följde bondens vardag och årstiderna på gården och var ett välbehövligt komplement till kommunens egen verksamhet inom socialtjänsten.

 

Hör berättelsen om hur Manuela upplever sin plats på Räntans gård. Radio P4 Värmland

 

Från deltagarnas perspektiv

"Idag mådde jag bäst av att rasta gårdens hund med en lång runda på förmiddagen. Jag behövde vara för mig själv lite". /vuxen 

 

"Det är så roligt att få följa och vara delaktig i projekt från första spadtaget till sista spiken eller penseldraget." /vuxen efter växthusbygge 

 

"Det är bra, tycker jag, att Räntan ligger lite avsides, så att man kan skaka av sig staden lite". 

 

"Det är roligt på Räntan. Bättre än att va hemma, för då blir man bara sittandes. Jag har blivit starkare i både armar och huvud och det känns meningsfullt att vara här. Man lär sig nya saker. Inte minst är det bra mat och bra handledare ;)" /Elev