Målgrupp o kvalitetsarbete

Räntans gård skrev i november 2010 avtal med Kristinehamns kommun om att få ta emot personer med beslut utifrån lagrummen SoL och LSS om arbetsträning, daglig sysselsättning samt social dagverksamhet för äldre. Verksamhetens sysslor följer bondens vardag och årstiderna på gården och är ett komplement till kommunens egen verksamhet inom socialtjänsten.

Vi på Räntans gård värnar om kvalitet i verksamheten. All sysselsättning är till för deltagaren i första hand. Verksamheten bygger inte på prestationskrav eller snabba resultat, utan att den enskilde får känna meningsfullhet och stärkt självkänsla. Vi arbetar utifrån genomförandeplaner som görs tillsammans med deltagaren för att få ut det mesta möjliga av vistelsen hos oss. I genomförandeplanen finns tydliga mål och riktlinjer för vistelsen på Räntans gård, som sedan utvärderas tillsammans med deltagaren. Vi på gården handleder i de sysslor som deltagaren står inför under dagen och ger varje deltagare hjälp och stöd som behövs för att utvecklas positivt och känna trygghet med oss och vardagssysslorna. Verksamheten dokumenteras och utvärderas enligt önskemål från samarbetsparten och den enskilde deltagaren. Räntans gård uppfyller kraven som hushållningssällskapet har för att bli en godkänd Grön Arenagård. Räntans gård har tillstånd från socialstyrelsen att bedriva verksamhet för personer med beslut via LSS. 

Hör berättelsen om hur Manuela upplever sin plats på Räntans gård. Radio P4 Värmland